Localizare Mormant

Oswald TEODOREANU

(1869 - 1938)
Jurist

Și-a făcut pregătirea școlară în Iași la Liceul Național în perioada 1876-1884 și la facultatea de drept a Universității iesene. Împreună cu Sofia, născută Musicescu, au avut trei fii: Al. O (Păstorel) (1894- 1964), poet şi epigramist; Ionel (1897-1954), avocat şi scriitor celebru; Laurenţiu (Puiuţu) (1899-1918), care a murit la 18 ani, ca aviator voluntar în Franţa, în Primul Război Mondial.

Faima de penalist s-a răspândit în toată ţara, fiind solicitat pretutindeni. Era admirat ca avocat pentru pledoariile sale electrizante. A figurat printre colaboratori de prestigiu ai ziarului Opinia din Iaşi, timp de peste trei decenii. Valoroasa sa evocare din anii tinereții, “Un Crăciun duios”, a apărut în Revista „Adevărul literar și artistic” din București. Rememorându-l, scriitorul Aurel Leon scria: „Bărbat falnic şi captivant, avocat cu multă clientelă, Osvald a fost o figură a Iaşului. L-am cunoscut în redacţia ziarului Opinia, la care colabora cu articole de dezbatere politică, urbanistică şi chiar foiletoane literare…”.

Seria de articole “143 pentru eternitate” face parte din proiectul “Eternity 143”, realizat de Societatea de Studii Istorice din România, în colaborare cu Asociația Culturală “AltIași”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.)

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”