Localizare mormânt – parcela 11/I, rând 3, loc 25

Aglae PRUTEANU

1866 - 1941
Actriţă

44 de ani dedicați scenei ieșene

Despre Aglae Pruteanu criticii au afirmat că a avut o influenţă covârşitoare asupra dezvoltării teatrului ieşean din vremea sa, şi, prin aceasta, asupra mişcării teatrale româneşti.
Aglae Pruteanu – după numele părinţilor Aglae Theodoru – s-a născut la 22 octombrie 1866, la Vaslui. După ce a studiat la un pension particular din oraşul natal, s-a mutat cu părinţii la Iaşi și a urmat cursurile Conservatorului de Artă Dramatică, la clasa lui Mihai Galino. A debutat pe scena Teatrului Naţional din Iaşi la 18 ani. După doi ani, a devenit societară a Teatrului Național din Iași, unde a jucat Aristizza Romanescu, Grigore Manolescu şi Agatha Bârsescu. Jocul său a imprimat eroinelor interpretate o explozie de sentimente şi o pasiune deosebită, o graţie în mişcări, unică, un glas vibrând de înfiorări tragice. George Topîrceanu, inspector al teatrelor, impresionat de calităţile sale, afirma: „Artist în stil mare, Iaşul trebuie să fie mândru de interpreta care ne-a dat o Ofelie, incomparabilă prin glasul ei patetic, prin graţia şi plasticitatea atitudinilor pe care aş fi vrut să le văd eternizate pe pânză sau în marmură. Timp de 44 de ani, Aglae Pruteanu a întruchipat roluri dramatice de referinţă pentru dramaturgia națională și universală universală, cum ar fi „Oana” din Apus de soare de Barbu Ştefănescu-Delavrancea, „Geta” din Fântâna Blanduziei de Vasile Alecsandri, „Doamna Clara” din Vlaicu Vodă de Alexandru Davila, „Julieta” din Romeo şi Julieta, „Desdemona” din Othello, „Ofelia” din Hamlet de William Shakespeare, „Andromaca” din piesa lui Jean Racine, „Nora” din piesa lui Henrik Ibsen, „Anna Karenina” din piesa lui Lev Tolstoi, „Marguerite” din Dama cu camelii de Alexandre Dumas fiul. Continuatoare a şcolii lui Matei Millo, Mihail Galino şi Grigore Manolescu, Aglae Pruteanu a fost o actriţă modernă în cea mai deplină înţelegere a cuvîntului. Ea avea un deosebit simţ artistic şi un stil de joc propriu. A jucat, de-a lungul anilor, cu dăruire şi talent, alături de cel mai admirat partener: actorul şi profesorul State Dragomir. Ea a lăsat în cartea sa Amintiri din teatru însemnări preţioase referitoare la munca actorului. S-a stins din viaţă acum 65 de ani, la 28 martie 1941 şi a fost înmormîntată în cimitirul „Eternitatea” din Iaşi. În parcul Teatrului Naţional din Iaşi se află un bust cu chipul Aglaei Pruteanu, iar o sală de repetiţii a teatrului ieşean a primit numele actriţei.

Seria de articole “143 pentru eternitate” face parte din proiectul “Eternity 143”, realizat de Societatea de Studii Istorice din România, în colaborare cu Asociația Culturală “AltIași”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.)

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”