Localizare mormânt – parcela 12/I, rând 4, loc 6

Alexandru MYLLER

1879 - 1965
Matematician. Profesor universitar

Alexandru Myller, ctitorul școlii matematice ieșene

 

Titular la catedra de geometrie analitică a Universității din Iași, Alexandru Myller a pus bazele învățământului matematic modern prin fondarea unei biblioteci de specialitate în 1910, crearea unui grup de cercetare pentru tinerii pasionați numit „Seminarul Matematic din Iași” și inițierea în premieră a unor cursuri de specialitate, opționale prin care se încuraja originalitatea. Profesorul Alexandru Myller a fost căsătorit cu Vera Lebdevev Myller, prima profesoara titulară la Universitatea din Iași. Ca profesor, Alexandru Myller a fost un profesor foarte iubit de studenți datorită modului creativ în care preda această știință abstractă. Sub îndrumarea sa, a fost obținut în 1920 primul doctorat în matematici pure, la o universitate românească, de catre O.Mayer.
Alexandru Myller s-a născut în București, unde a urmat școala primară, liceul (1896) și Facultatea de Științe (1900), având ca profesori pe reputații matematicieni Spiru Haret, Ermil A. Pangrati, N. Coculescu și D. Emmanuel. După un scurt stagiu ca profesor la Liceul „V. Alecsandri” din Galați, în 1902 pleacă la studii la Göttingen, unde a avut ca profesori pe celebrii matematicieni Felix Klein și David Hilbert. Preluând creator noua teorie a lui Hilbert asupra ecuațiilor integrale, Myller publică un ciclu de lucrări printre care și teza de doctorat (1906), elaborată sub îndrumarea lui Hilbert. Ele au marcat un moment însemnat în afirmarea matematicii românești în lume.
Revenit în țară, Alexandru Myller a fost profesor la Seminarul Pedagogic, la Şcoala de Poştă şi Telegrafie (1907-1908) şi apoi conferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1908-1910). Este numit profesor de geometrie analitică la Universitatea din Iaşi în 1910. În acelaşi an pune bazele Seminarului Matematic al Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi pe care, prin mari eforturi materiale, l-a dotat cu o bibliotecă de cărţi şi periodice de specialitate, care astăzi îi poartă numele.
După al doilea război mondial, a ocupat funcția de rector a universității ieșene în dificila perioadă 1944-1945. În 1947 iese la pensie, dar continuaă să lucreze până la stingerea sa din viață, survenită la 4 iulie 1965.
Alexandru Myller este creatorul școlii de matematică ieşene. A publicat peste 80 de lucrări ştiinţifice în domeniul ecuaţiiilor integrale, geometriei diferenţiale şi istoriei matematicii adunate în volumul „Scrieri matematice”, publicat la Editura Academiei Române în 1959. A studiat ecuaţiile diferenţiale liniare autoadjuncte de ordin par şi ordin impar și a fost primul matematician care a introdus ecuaţiile integrale cu nucleu antisimetric. A aplicat ecuaţiile integrale la rezolvarea unor probleme la limită pentru ecuaţii cu derivate parţiale de tip hiperbolic. Plecând de la lucrările lui T. Levi-Civita a introdus noţiunea numită azi concurenţă în sens Myller, care l-a condus la studiul unor configuraţii geometrice numite configuraţii Myller (R. Miron, 1960). Profesorul Myller a contribuit fundamental alături de Gh. Ţiţeica şi O. Mayer la crearea geometriei diferenţiale centro-afine.
Pentru meritele sale de excepție, Academia Română l-a ales membru titular în 1938, iar Universitatea Humbold din Berlin i-a decernat în 1959, titlul de „Doctor Honoris Causa” pentru străduința deosebită de a crea o școală de matematică românească de sine stătătoare. A mai primit numeroase distinctii si decoratii din partea Statului român.

Seria de articole “143 pentru eternitate” face parte din proiectul “Eternity 143”, realizat de Societatea de Studii Istorice din România, în colaborare cu Asociația Culturală “AltIași”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.)

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”