Societatea de studii istorice din România (SSIR) și-a propus să se constituie ca o asociație profesională care să grupeze cercetătorii din domeniul studiilor istorice și să promoveze standardele profesionale cele mai înalte în cercetarea istorică, imparțialitatea și depolitizarea demersului istoric. În același timp, asociația a încercat să se structureze ca un partener pentru demersurile care urmăresc educația istorică în rândul publicului larg, fie că este vorba de popularizarea cunoașterii istorice profesionale, fie că este vorba de susținerea unor proiecte cu caracter memorial. De altfel, Societatea de studii istorice a organizat numeroase dezbateri și întruniri publice în care istorici profesionali și activiști civici au încercat să extragă discuțiile asupra trecutului atât de pe teritoriul pasiunilor partizane, cât și din zona abordărilor triviale, în favoarea reconsiderării rolului memoriei istorice, a reproblematizării trecutului național și îndeosebi a unei comunicări mai adecvate între cei care scriu istoria și cei care o trăiesc.

Încă de la înființarea sa din 2003, Societatea de Studii Istorice din România s-a implicat în organizarea, singură sau în colaborare, a zeci de evenimente cu impact local, național și internațional, cele mai cunoscute fiind dezbaterile publice, convențiile anuale și conferințele tematice cu caracter istoriografic. De asemenea, asociația a susținut apariția sub egida sa a unor publicații din domeniul său de activitate (Arhiva Moldaviae, Historia Universitas Jassiensis), precum și realizarea unor filme documentare cu tematică istorică. Membrii săi participă activ la viața culturală a orașului.

Una dintre direcțiile de dezvoltare ale Societatea de Studii Istorice din România (S.S.I.R.) este deschiderea spre comunitate prin implicarea în proiecte de culturalizare a istoriei, principala zona de expertiză a membrilor asociației. În ultimii ani, Societatea de Studii Istorice din România a contribuit la realizarea unor filme documentare și a unor dezbateri publice despre primul război mondial, în cadrul manifestărilor prilejuite de Centenar. Filmele “Medici în linia întâi”, „Iași, inima României(1916-1918)” și “Jurnaliști în linia întâi”, realizate în cadrul unor proiecte culturale co-finanțate de Ministerul Culturii, respective Primăria Municipiului Iași au reconstituit atmosfera unui oraș aflat în criză, în anii refugiului.

Pe parcursul anului 2019, SSIR a implementat în parteneriat cu Asociația Culturală „AltIași” proiectul „Eternity 143”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), proiect care a fost nominalizat la Premiile AFCN 2019, la categoria „ACTIVAREA PATRIMONIULUI IMATERIAL”.

Scopul proiectului “Eternity 143” a fost de a promova cimitirul „Eternitatea” ca spațiu cultural, important pentru memoria comunitară. În acest sens, a fost realizat un film de prezentare, o bază de date cu articole despre personalitățile înhumate în cimitir, precum și o hartă a cimitirului Eternitatea în care au fost indicate localizările monumentele funerare ale celor mai importante 38 de personalități înhumate la Iași.